Portal - Wielkie Oczy
polski Strona główna
Niedziela - 9 maja 2021      > > 400-lecie Cudownego Obrazu < <
[Dzieje Wielkich Oczu] [Cudowny obraz Matki Bożej] [Modlitwa do Matki Bożej] [Rys historyczny] [Porządek nabożeństw ] [Informator pielgrzyma] [Pozycje książkowe i nie tylko] [Siostry Boromeuszki] [Akcja Katolicka] [MDPC i APDC ] [Służba liturgiczna] [RAM] [Twórczość Parafian] [Pliki MP3] [Galeria] [Forum] [Księga pielgrzymów] [Kontakt] [KRONIKA]

Aktualności
Nowa strona Parafii www.parafiawielkieoczy.pl
Święcenia Biskupie Ks. Stanisława Jamrozka
Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
400-lecie cudownego obrazu Matki Bożej w Wielkich Oczach
Zaproszenie na Uroczystośći 400-lecia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych
Te Deum Laudamus Misje Św. przed 400 leciem cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych Wielkie Oczy, 19-26.05.2013 r.
"Siła Miłości"
Papież mianował nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej
8 rocznica smierci Jana Pawła II
Triduum Paschalne

2013-06-01 Święcenia Biskupie Ks. Stanisława Jamrozka


53-letni ks. Stanisław Jamrozek przyjął w poniedziałek, 20 maja, w archikatedrze święcenia biskupie i został biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. Ta nominacja była pierwszą decyzją personalną papieża Franciszka dla Polski.
Głównym szafarzem święceń był metropolita przemyski abp Józef Michalik, a współkonsekratorami: nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore i bp Adam Szal. W uroczystości wziął udział także metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego abp Jan Martyniak, biskupi z różnych miast Polski, m.in.: Kazimierz Górny z Rzeszowa, Marian Rojek z Zamościa oraz z Ukrainy, m.in.: Marian Buczek i Jan Niemiec. Kanonicznego przedstawienia nominata dokonali: ks. Krzysztof Chudzio, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i ks. Mauricio Restelii, przyjaciel biskupa nominata z Włoch.
Najważniejszym momentem święceń było nałożenie rąk na nominata przez konsekratorów oraz modlitwa konsekracyjna. Głowa nowego biskupa, na znak namaszczenia Duchem Świętym i współuczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, została namaszczona olejem Krzyżma świętego. Wcześniej na jego głowę położona została otwarta księga Ewangelii, którą potem otrzymał do rąk. Na koniec zostały wręczone insygnia biskupie: pierścień, mitra i pastorał. Ostatnim etapem sakry był pocałunek pokoju od obecnych w katedrze biskupów na znak włączenia do grona episkopatu.
Zawołanie bp. Jamrozka brzmi „Veritatis Evangelio Servire – Służyć Prawdzie Ewangelii”. W jego herbie natomiast widnieje po lewej stronie litera „M” – symbol Matki Bożej na tle białej stylizowanej lilii z umieszczoną powyżej koroną. Lilia wyraża czystość i pokorę a korona królewską godność Maryi. Po prawej z kolei znajduje się otwarta księga Ewangelii z greckimi literami „Alfa” i „Omega”, symbolizujące Chrystusa, a po środku księgi umieszczony jest miecz, nawiązujący do działalności św. Pawła.
We wszystkich miejscach, gdzie realizował swoje kapłańskie posługiwanie, zawsze pozostawiał ludzkie serca pokrzepione dobrocią i prostolinijnością swojego serca – tak o nowym biskupie pomocniczym archidiecezji przemyskiej mówił w kazaniu abp Józef Michalik.

- Wchodząc w pełnię kapłaństwa Chrystusowego, uraduj się świadomością, że Duch Pański spoczął na Tobie, bo Pan Cię namaścił i posyła – powiedział abp Michalik zwracając się do biskupa nominata słowami Księgi Izajasza. Zaznaczył, że te słowa są znakiem rozpoznawczym każdego biskupa i prezbitera.
- Otrzymujemy namaszczenie i Ducha Pańskiego abyśmy głosili Słowo Boże, uczyli o Bogu prawdziwym, Bogu, który jest Ojcem sprawiedliwym i miłosiernym, abyśmy nieśli Ewangelię ubogim, chorym, załamanym nieśli nadzieję i pomoc, pomagali przetrwać wszystkie trudności – mówił o posłudze kapłańskiej metropolita przemyski.
Abp Michalik zwrócił uwagę, że choć nie uda się nawrócić wszystkich ludzi i rozwiązać wszystkich problemów świata, zadaniem biskupów jest „budzić sumienie świata, przypominać Boże prawa, których lekceważenie jest przyczyną niesprawiedliwości i krzywdy zadawanej najsłabszym, mamy pomagać konkretnemu człowiekowi, każdemu człowiekowi, na drodze do zbawienia”.
Mówiąc o bp. Jamrozku podkreślił, że we wszystkich miejscach, gdzie realizował swoje kapłańskie posługiwanie, zawsze pozostawiał ludzkie serca pokrzepione „dobrocią i prostolinijnością swojego serca”.- Dziękujemy Ci za ten trud i z całym zaufaniem, radością i nadzieją witamy cię wraz z całym Kościołem, a szczególnie z biskupem Adamem, kapłanami i ludem Bożym na nowym, chociaż jednocześnie tym samym Bożym zagonie pracy – powiedział do nowego biskupa pomocniczego metropolita przemyski, zapewniając o modlitwie „całej rodziny kapłańskiej i diecezjalnej”.
- Podejmij zatem twą nową służbę modlitwy i duchowej ofiary za nasz lud, za kapłanów i o nowe powołania, powołania święte, będące odbiciem twojej duchowości i pobożności, i twego zjednoczenia z Chrystusem, a właściwie powołania, które będą czytelnym, wyraźnym odbiciem oblicza i ducha naszego Zbawiciela. Niech Ci pomocą w tym dziele będzie Matka Pana – powiedział metropolita przemyski.
Zaznaczył, że posługiwanie biskupa, to pole poszerzone o „odpowiedzialność za cały Kościół, za prawa Boga do obecności nie tylko w sercu pojedynczego człowieka, ale całego narodu, za wolność wewnętrzną konkretnych ludzi i całego społeczeństwa, za styl i kulturę życia w naszej diecezji i Ojczyźnie”.
- Niech nie zabraknie ci zapału i łaski Bożej do skutecznego głoszenia Ewangelii, do otwierania serc na Boże miłosierdzie, do walki z księciem ciemności i opierania się złu – życzył abp Michalik.
Wyraził również wdzięczność wobec nieżyjących już rodziców biskupa nominata, za ich „wiarę i piękne życie”. Podkreślił, że bp Jamrozek wychowany został w maryjnej szkole wiary przez całe swe kapłańskie życie uczył innych kapłanów maryjnych dróg.....
Krzysiek
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Krzysiek, Andrzej, Karol